تجهیزات پزشکی

مجموعه ای است که در بیمارستان وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با تجهیزات و وسایل پزشکی را در راستای تأمین ایمنی لازم برای بیماران و پرسنل و نیز بهره وری بهینه این تجهیزات جهت ارتقاء سه شاخصه کارآیی، اثربخشی و رضایتمندی بیماران را بر عهده دارد

اهداف

 • استفاده مؤثر از تجهیزات و وسایل پزشکی و بهره گیری بهینه از تمامی قابلیت های آنها
 • افزایش عمر مفید تجهیزات، تضمین صحت و دقت عملکرد آنها و جلوگیری از خرابی های زودهنگام و نابهنگام
 • کاهش هزینه های نگهداری، تعمیر، و زمان از کارافتادگی دستگاه ها
 • تأمین ایمنی لازم برای پرسنل و بیماران در ارتباط با تجهیزات و وسایل پزشکی
 • هدایت بیمارستان به استفاده از تکنیک ها، تجهیزات و وسایل نوین متناسب با نیازهای واقعی وتوانایی های مرکز درمانی

شرح وظایف

 • مدیریت واحد
 • برنامه ریزی جهت بازدید دوره ای از کلیه بخشهای بیمارستان
 • جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه تجهیزات پزشکی
 • کنترل ونظارت بر کلیه خریدهای مواد و تجهزات پزشکی
 • مستند سازی و تجزیه وتحلیل تعمیرات پزشکی و تنظیم گزارشات مربوطه
 • نیاز سنجی آموزش در زمینه نگهداشت تجهیزات پزشکی
 • تهیه دستور العمل های نگهداری اثر بخش و بهینه تجهیزات پزشکی
 • تهیه دستور العمل ها ی نگهداری پیشگیرانه ونظارت بر آنها
 • ارزیابی و نظارت بر خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی
 • نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی
 • تعیین روند تایید فاکتورهای خدمات پس از فروش و نظارت بر آن
 • نظارت برقراردادهای خدمات پس از فروش
 • برنامه ریزی برای مکانیزه کردن سیستم مدیریت جامع تجهزات پزشکی و ایجاد شناسنامه الکترونیک
 • نظارت بر ارتقاء و به روز رسانی تجهزات پزشکی
 • پیشنهاد بودجه نگهداشت تجهزات پزشکی مرکز
 • برنامه ریزی برای انجام فرایند های PM ،کنترل کیفی، کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و نظارت بر چگونگی اجرای آنها
 • نظارت و تایید کلیه فاکتورهای تجهزات پزشکی سرمایه ای (اعم از خرید،نگهداری،کالیبراسیون و تعمیر)
 • عضویت و حضور فعال در کمیته اقتصاد درمان دارو و تجهزات پزشکی بیمارستان
 • حفظ و تکمیل سوابق فنی دستگاههای در حال بهره برداری در مرکز
 • حضور در نمایشگاه های تخصصی و سمینار های علمی مرتبط
 • برنامه ریزی آموزشی کاربری تجهزات پزشکی در مرکز و تهیه دستور العملهای کاربری حسب نیاز
 • ارتباط مستمر با اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه به صورت مستقیم و همچنین اخذ اخرین بخش نامه ،ابلاغیه ها و اخبار حوزه تجهزات پزشکی از سایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع (WWW.IMED.IR)و اجرای آنها
 • تامین ابزار، تجهیزات و اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت امکان انجام بررسی ها، آزمایشها، تعمیرات و اقدامات اولیه ای که احتمالا در شرایط خاص نیاز به انجام آنها ضرورت پیدا می کند
TOP