آزمایشگاه:

آزمایشگاه بیمارستان سینا در طبقه زیرزمین با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت و بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و روش های نوین آزمایشگاهی سیستم پذیرش و جوابدهی آزمایشات را در حداقل زمان ممکن ارائه می دهند.

  • آزمایشگاه جهت بیماران بستری و اورژانسی ،۲۴ ساعته و در تمام ایام سال فعال می باشد.
  • جوابدهی بیماران اورژانسی ( غیر از نمونه های کشت ) در عرض یک ساعت انجام می شود. برای بیماران سرپایی ،قبض دریافت جواب صادر شده و مراجعین محترم طبق تاریخ مندرج در قبض می توانند برای گرفتن جواب آزمایش به قسمت پذیرش آزمایشگاه مراجعه نمایند.

 

بانک خون:

  • جهت تامین خون مورد نیاز بیماران از جمله بیماران سرطانی و شیمی درمانی و همچنین خون مورد نیاز در اتاق عمل را فراهم می کند.

 

پاتولوژی:

  • آماده سازی بافت نمونه برداری شده با جراحی و تشخیص سرطانی بودن یا نبودن نمونه ها در این بخش انجام می گیرد.