آزمایشگاه

 


آزمایشگاه بیمارستان سینا یکی از مجهزترین آزمایشگاه های استان اصفهان می باشد که با دارا بودن پیشرفته ترین دستگاه ها در دپارتمان های ذیل مشغول به کار و انجام آزمایش های مربوطه می باشد .
1. پاتولوژی
2. هماتولوژی
3.بیوشیمی
4.سرولوژی
5.ارولوژی
6.انگل شناسی
7.میکروب شناسی
8.هورمون شناسی
علاوه بر دپارتمان های ذکر شده ازمایشگاه اورژانس بیمارستان و مرکز قلب سینا امادگی انجام کلیه آزمایش های اورژانس را 24ساعته و با بهره گیری از
دستگاه سل کانتر
دستگاه فلم فتومتر
دستگاه بلاد گاز و..
تحت نظارت متخصصین مقیم دارد.
از دیگر واحد هایی که به طور شبانه روزی مشغول به خدمات رسانی به بیماران محترم می باشد پایگاه انتقال خون بیمارستان می باشد که در زیر زمین فاز 3وجنب ازمایشگاه واقع شده است.