آندوسکوپی

 


بخش اندوسکوپی بیمارستان سینا از سال 1384 با متد و روش های نوین اندوسکوپی فعالیت خود را شروع کرده وخدمات اندوسکوپی دستگاه گوارش اعم از اقدامات تشخیصی و درمانی را با استاندارد بالا ارایه می دهد.
پاره ای از اقدامات اندوسکوپی در این مرکز عبارتند از:

-آندوسکوپی تشخیصی مری ومعده و اثنی عشر
-کولونوسکوپی
-کروموآندوسکوپی
-بیوپسی و برش زدن مخاطیIOPSY
-رفع تنگی های مری وآشالازی
-استنت گذاری در مری پیلور وکولون
-اسکروتراپی
-باندیلاگاسیون واریس های خونریزی دهنده مری
-پلیپکتومی
-الکتروسرجری در سطح مخاط دستگاه گوارش
-موکوزکتومی
-کنترل خونریزی از زخم های خونریزی دهنده
-گاستروستومی وژنوستومی