آنژیوگرافی

 

 
 

این بخش در ضلع شرقي طبقه سوم بيمارستان قرار گرفته که با ارائه خدمات تشخيصي چون آنژیو گرافی عروق قلب ،عروق مغز ،آنژیوگرافی و آنژیو پلاستی اطفال و بزرگسالان ،پیس میکر موقت و دائم ،گذاشتن فیلتر داخل وریدی و ... پاسخگوی بیماران می باشد.

یکی از روش های درمان بیماری های عروقی قلب آنژیوپلاستی و بالون می باشد که در این مرکز توسط پزشکان متخصص قلب و عروق مطرح در سطح شهر انجام می شود.
در این روش درمانی پس از آنژیوگرافی و تشخیص رگ درگیر و محل گرفتگی با استفاده از كتترهاي مخصوص وارد عروق کرونر شده و پلاک ایجاد شده را خارج كرده و در صورت لزوم و بنا به صلاحدید پزشک معالج جهت جلوگیری از گرفتگی مجدد فنر یا استنت در داخل رگ تعبیه می شود.