مدیریت پرستاری بیمارستان و مرکز قلب سینا

پیشرو در استانداردهای اعتباربخشی و با رویکرد ارتقای ایمنی بیمار و کارکنان سلامت جامعه وبا به‌کارگیری پرسنل مجرب و متعهد به عنوان مهم ترین و ارزشمندترین سرمایه با توانمندسازی و آموزش مداوم پرسنل و رعایت اصول والای تعهد حرفه‌ای، عدالت‌محوری ،قانون‌مداری در امر ارائه خدمات درمانی ایمن با رعایت منشور حقوق بیمار در خدمت مددجویان عزیز می باشد تیم پرستاری در کنار یکدیگر بخشی از ترکیب غنی پرستاری را تشکیل می‌دهند که ارائه کننده خدمات جامع و مراقبت‌های شایسته در سطح استانداردهای بین المللی می باشد خدمات پرستاری بیمارستان سینا براساس متدمبتنی بر شواهد بنا گردیده است توسعه حرفه‌ای کادر پرستاری ، بر مبنای ارائه خدمات عالی پرستاری می باشد هدف اولیه این مرکز مشارکت در توسعه حرفه پرستاری است. نیروی انسانی و اولویت های پرستاری تیم گزینش بیمارستان و مرکز قلب سینا به طور مستمر پرستاران واجد شرایط با تجربه و جوان را جهت عقد قرارداد مورد ارزیابی قرارداده ونسبت به عقد قراردادبا پذیرش شدگان اقدام مینماید. این بیمارستان بیش از ۲۷۰ پرستار ووتکنسین اطاق عمل وکارشناس بیهوشی وکمک بهیار مشغول به کار هستند پرستاران رعایت حقوق گیرندگان خدمت را سرلوحه کار خود قرار داده و در محیطی
دوستانه با حفظ ایمنی بیماران و با بهره گیری منابع و تکنولوژی صحیح بهترین مراقبت های پرستاری به ویژه در زمینه های قلبی، عروقی و مراقبت های ویژه رابه مدد جویان ارائه می دهند.

مریم مظاهری تهرانی

مریم مظاهری تهرانی ، کارشناس پرستاری ،کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دارای مدرک معتبر سی سی یو icu دیالیز سوابق مدیریتی از سال ۱۳۸۹ در بیمارستانهای پیامبران تهران و ابن سینا تهران به عنوان سرپرستار آی سی یو، پرستار سی‌سی‌یو، سوپروایزر کنترل عفونت، سوپروایزر اورژانس ، سوپروایزر ایمنی، سوپروایزر بالینی و مشاور مدیر داخلی مترون بیمارستان سینا از سال۱۳۹۶

TOP