بـیـمـارسـتـان ومـرکـز قـلـب سـیـنـا

وابسته به بخش خصوصی

آدرس : خیابان شمس آبادی ، چهار راه قصر شماره ۱۷۵-۱۷۳

آدرس الکترونیکی : info@sinahospital.com

آدرس سایت : www.sinahospital.com

شماره تماس با بیمارستان : ۳۲۲۰۵۰۲۵-۰۳۱

شماره تماس با قسمت شکایات : مستقیم ۳۲۲۴۱۰۲۰- داخلی ۵۲۸

شماره تماس درمانگاه تخصصی (نوبت دهی) :–

شماره پیامک :—

روزها و ساعات ملاقات : همه روزه  ۱۵- ۱۴

 خدمات جهت رفاه حال مراجعین  

این مرکز جهت رفاه حال شما مراجعین گرامی خدمات زیر را تدارک دیده است

واحد ارائه خدمت ساعت ارائه خدمت آدرس واحد توضیحات
نماز خانه بلافاصله بعد از اذان صبح ، ظهر و شب طبقه همکف انتهای راهروی سونوگرافی نیم ساعت قبل از اذان باز و ۲ ساعت بعد از اتمام اذان درب آن بسته        می شود.
سرویس های بهداشتی عمومی همه روزه در بخش اورژانس جنرال  ۲۴ ساعته
اتاق کارشناسان بیمه ساعات اداری درمانگاه تخصصی طبقه همکف بعد از پذیرش کارشناسان بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی هر روز ، کارشناس بیمه نیروی مسلح روزهای زوج ساعت۱۰ صبح در بیمارستان حضور دارند.
بانک ساعات اداری بعد از درب ورودی طبقه همکف دست چپ بانک ملت در بیمارستان استقرار دارد.
خودپرداز شبانه روزی راهروی اصلی روبروی پذیرش خودپرداز بانک ملت
تلفن عمومی شبانه روزی تلفن عمومی رایگان داخل شهر انتهای راهرو اصلی بیمارستان
آسانسور شبانه روزی ۱)همکف روبروی حسابداری

۲) همکـف جنـب مرکز تلفـن

۳) همکف جنب دفتر مدیریت

جهت ۴ سرنشین

 ارائه نظرات(پیشنهاد-انتقاد-شکایات)

ما با علاقمندی به نقطه نظرات شما درمورد مراقبتهای بعمل آمده ، گوش داده و شما را به مشارکت در برنامه

ریزی و ارزیابی درمان و خدمات ارائه شده دعوت می کنیم. ما خود را متعهد به حفظ محرمانگی اطلاعات

سلامت فردی و حفظ حریم خصوصی بیماران می دانیم. شما می توانید دربارۀ اهداف ، ارزشها ، توانائیها ،

نگرانی ها و تصمیم گیری هایتان با تیم درمانی خود صحبت و سوالات خود را در باره هرچه که متوجه نمی

شوید مطرح کنید.

نظرات و دیدگاه های شما برای کمک به ما در برنامه ریزی و بهبود خدمات نقش بسزایی را ایفا می کند.شما می

توانید از طریق یکی از روش های زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را به ما منعکس نمایید.

“در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از مسئول بخش کمک بگیرید.”

حق دارید که مشکل خود را به شیوه های فوق با مسئولین مطرح نمایید پس از بررسی به مشکل شما رسیدگی

شده و بازخورد لازم به شما داده خواهد شد.

شیوه ارائه نظرات توضیحات
حضوری درصورت داشتن هرگونه پیشنهاد،انتقاد و یاشکایت درساعات اداری میتوانیدبه واحدشکایات مراجعه نمائید .
صندوق درتمام بخشها و راهرو اصلی بیمارستان صندوق انتقادات و پیشنهادات نصب میباشد.
فرمنظرسنجی هنگام ترخیص درواحدترخیص فرم نظرسنجی دراختیارشما قرارمیگیرد و بعد از

ترخیص مسئول راهنما بطور رندم با شماجهت نظرسنجی تماس میگیرد.

پیامک
ایمیل

وبسایت

info@sinahospital.com

www.sinahospital.com

تلفن  ۳۲۲۰۵۰۲۵