واحد ارائه دهنده خدمتزمان ارائه خدمتآدرس واحدتوضيحات
غرفه فروش مواد غذايي24 – 7:30درب ورودي بيمارستان سالن انتظاراين واحد بصورت خصوصي اداره مي شود.
بانك13:30 – 7:30طبقه همكف، سالن انتظار
خودپرداز بانك ملت24طبقه همكف ورودي بيمارستان، سمت راست
سرويس هاي بهداشتي عمومي24طبقه همكف در سالن انتظار، جنب آسانسور سانتر قلب، سمت راست
دفتر كارشناسان بيمه14 - 8طبقه همكف، سالن انتظاركارشناسان بيمه حاضر در مركز: خدمات درماني و تامين اجتماعي
تلفن عمومي رايگان24راهرو ورودي بخش هاي عمومي
آسانسور24راهرو ورودي بخش هاي قلب مقابل حسابداري
ابتداي راهرو ورودي بخش هاي عمومي جنب مركز تلفن
انتهاي راهرو ورودي بخش هاي عمومي جنب واحد آندوسكوپي
جهت 4 سرنشين

كلينيك زخم18 - 14انتهاي راهرو ورودي بخش ها
اكو و تست ورزش16 - 8 انتهاي سالن انتظار ( سمت چپ)
پيگيري امور بيماران14 - 8 سالن انتظار جنب دفتر پرستاري در غير از ساعات اداري، سوپروايزر باليني پاسخگو مي باشد.
مديريت پرستاري14 - 8انتهاي سالن انتظار
سوپروايزر باليني24انتهاي سالن انتظار
پذيرش24ابتدای سالن انتظار
حسابداري19 - 8سالن انتظار، جنب بادجه بانك ملت
داروخانه24 – 7:15سالن انتظار، مقابل واحد حسابداري
مديريت اطلاعات سلامت14 – 7:30 سالن انتظار، جنب داروخانهتحويل مدارك باليني فقط روزهاي زوج با كارت شناسايي معتبر بيمار
اطلاعات14 – 7:15ابتداي سالن انتظار،‌سمت راست
واحد آندوسكوپيروزهای زوج
18 - 13
انتهاي راهرو ورودي بخش ها سمت راست
دی کلینیک7-14ابتدای ورودی بخش های عمومی
رژیم درمانیدوشنبه و سه شنبه
10-12
انتهای راهرو ورودی بخش ها ، سمت راست
داخلی10:30-12انتهای راهرو ورودی بخش ها
دیابت و فشار خون 8-20انتهای راهرو ورودی بخش ها
اورولوژییکشنبه و سه شنبه
9-10:30
انتهای راهرو ورودی بخش ها

نام هتلشماره تماسآدرس
عباسي32226011ابتداي خيابان آماده گاه
عال قاپو32227929چهارباغ عباسي
سفير32219931خيابان آماده گاه
پيروزي32214354ميدان امام حسين
شيخ بهايي32207714خيابان چهارباغ عباسي، ابتداي شيخ بهايي
پارت32205592خيابان چهارباغ عباسي، كوچه جهان آرا
سعدي32211593خيابان عباس آباد
توريست32204437چهارباغ، خيابان عباس آباد

نام آدرس شماره تماس
باطني و شركاخيابان استانداری، چهاراه سعدي، پلاك 23932223616
حيدر شريفي و رناني و شركاسي و سه پل، ابتداي چهار باغ بالا، ساختمان تجاري اداري كوثر، فاز 1، طبقه اول، واحد 31436204597
فرهاد، استوار و شركاخيابان سپه، كوچه مسجد كازروني32207075
مختارزاده و شركادروازه دولت، ابتداي چهارباغ پايين، پاساژ بهار، 1/232222225

 • جراحي قلب باز
 • جراحي پستان
 • ويدئو لاپاراسكوپي
 • جراحي پيشرفته سرطان
 • آنژيوگرافي پريفرال و كرونر
 • جراحي تيروئيد
 • جراحي قفسه صدري سينه
 • جراحي مغز و اعصاب
 • جراحي مفاصل و استخوان
 • جراحي چشم
 • جراحي پيشرفته دستگاه ادراري
 • جراحي زنان و زايمان
 • جراحي گوش و حلق و بيني
 • بيهوشي
 • جراحي دستگاه گوارش
 • داخلي
 • جراحي ارتوپدي
 • آنژيوپلاستي كرونر پريفرال

واحد ارائه دهنده خدمتزمان ارائه خدمتآدرس واحدتوضيحات
غرفه فروش مواد غذايي24 – 7:30درب ورودي بيمارستان سالن انتظاراين واحد بصورت خصوصي اداره مي شود.
بانك13:30 – 7:30طبقه همكف، سالن انتظار
خودپرداز بانك ملت24طبقه همكف ورودي بيمارستان، سمت راست
سرويس هاي بهداشتي عمومي24طبقه همكف در سالن انتظار، جنب آسانسور سانتر قلب، سمت راست
دفتر كارشناسان بيمه14 - 8طبقه همكف، سالن انتظاركارشناسان بيمه حاضر در مركز: خدمات درماني و تامين اجتماعي
تلفن عمومي رايگان24راهرو ورودي بخش هاي عمومي
آسانسور24راهرو ورودي بخش هاي قلب مقابل حسابداري
ابتداي راهرو ورودي بخش هاي عمومي جنب مركز تلفن
انتهاي راهرو ورودي بخش هاي عمومي جنب واحد آندوسكوپي
جهت 4 سرنشين

كلينيك زخم18 - 14انتهاي راهرو ورودي بخش ها
اكو و تست ورزش16 - 8 انتهاي سالن انتظار ( سمت چپ)
پيگيري امور بيماران14 - 8 سالن انتظار جنب دفتر پرستاري در غير از ساعات اداري، سوپروايزر باليني پاسخگو مي باشد.
مديريت پرستاري14 - 8انتهاي سالن انتظار
سوپروايزر باليني24انتهاي سالن انتظار
پذيرش24ابتدای سالن انتظار
حسابداري19 - 8سالن انتظار، جنب بادجه بانك ملت
داروخانه24 – 7:15سالن انتظار، مقابل واحد حسابداري
مديريت اطلاعات سلامت14 – 7:30 سالن انتظار، جنب داروخانهتحويل مدارك باليني فقط روزهاي زوج با كارت شناسايي معتبر بيمار
اطلاعات14 – 7:15ابتداي سالن انتظار،‌سمت راست
واحد آندوسكوپيروزهای زوج
18 - 13
انتهاي راهرو ورودي بخش ها سمت راست
دی کلینیک7-14ابتدای ورودی بخش های عمومی
رژیم درمانیدوشنبه و سه شنبه
10-12
انتهای راهرو ورودی بخش ها ، سمت راست
داخلی10:30-12انتهای راهرو ورودی بخش ها
دیابت و فشار خون 8-20انتهای راهرو ورودی بخش ها
اورولوژییکشنبه و سه شنبه
9-10:30
انتهای راهرو ورودی بخش ها

ساعت ملاقات هر روز از ساعت 14 الي 15:30

ساعت ملاقات در بخش های ویژه از ساعت 14:30 الي 15:30

 • ورود اطفال کمتر از 12 سال به بخشهاي بيمارستان ممنوع مي باشد.
 • از آوردن گلدان خاك دار و گل طبیعی به داخل بخشهاي بیمارستان جهت پیشگیری از انتقال عفونت و آلرژي خود داری نمایید.
 • در ساعات ملاقات سكوت را رعايت فرماييد و از تجمع در راهروی بخش خودداری نمایید.
 • به منظور كنترل آلودگی صوتی در محیط بیمارستان لطفاً گوشی همراه خود را در حالت سكوت قرار دهید.
 • استعمال دخانیات در فضاي بيمارستان ممنوع است.
 • در تمامی فضاهای داخل بیمارستان عكس برداری و فیلم برداری ممنوع می باشد.
 • از نگهداری اشيا گران بها ، وجه نقد و تلفن همراه در بخش ها جدا خودداری نمایید؛ مسئولیت مفقود شدن اشیاء به عهده خود فرد می باشد و بیمارستان مسئولیتی در این زمینه ندارد.
 • جهت راهنمایی ، از کارکنان بیمارستان كه دارای کارت شناسایی می باشند، كمك بگيريد.
 • هرگونه وجه نقد باید از طریق صندوق بیمارستان پرداخت شود، از دادن وجه نقد و یا واریز مبلغ به حساب پزشکان و ساير افراد جدا خودداری نمایید.
 • قبل از استفاده از هرگونه موادخوراكي براي بيمار با پرستار بخش مشورت و هماهنگي نماييد.
 • از دست زدن به دستگاهها و تجهيزات پزشكي و اتصالات بيمار (سرم ،‌سوند و...) خودداري فرماييد.
 • قبل از خارج كردن بيمار از تخت با پرستار بخش هماهنگ فرماييد.
 • جهت حفظ و برقراري نظم با انتظامات بيمارستان همكاري فرماييد.

منشور حقوق بیمار در ایران

بینش ارزش

يكايك افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به كرامت انسان ها مي باشند.اين امر در شرايط بيماري از اهميت ويژه اي برخوردار است. بر اساس قانون اساسي توجه به كرامت والاي انساني از اصول پايه نظام جمهوري اسلامي بوده ، دولت موظف است خدمات بهداشتي‌ – درماني را براي يكايك افراد كشور تأمين كند. بر اين اساس ارائه خدمات سلامت بايد عادلانه و مبتني بر احترام به حقوق و رعايت كرامت انساني بيماران صورت پذيرد. اين منشور با توجه به ارزشهاي والاي انساني و مبتني بر فرهنگ اسلامي و ايراني و بر پايه برابري كرامت ذاتي تمامي گيرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحكيم رابطه انساني ميان ارائه كنندگان و گيرندگان خدمات سلامت تنظيم شده است.

 • ارزش‌ها، اعتقادات فرهنگي و مذهبي باشد
 • اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد
 • حق انتخاب و تصميم‌گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود
 • ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار(حق خلوت) و رعايت اصل رازداري باشد
 • دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است

در اجراي مفاد اين منشور در صورتي كه بيمار به هر دليلي فاقد ظرفيت تصميم‌گيري باشد، اعمال كليه‌ي حقوق بيمار مذكور در اين منشور بر عهده‌ي تصميم‌گيرنده‌ي قانوني جايگزين خواهد بود. البته چنان‌چه تصميم‌گيرنده‌ي جايگزين بر خلاف نظر پزشك، مانع درمان بيمار شود، پزشك مي‌تواند از طريق مراجع ذيربط درخواست تجديد نظر در تصميم‌گيري را بنمايد. چنان‌چه بيماري كه فاقد ظرفيت كافي براي تصميم‌گيري است، اما ميتواند در بخشي از روند درمان معقولانه تصميم بگيرد، بايد تصميم او محترم شمرده شود

TOP