بهداشت محیط

شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط :

 • هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت محیط و کنترل عفونت بیمارستان و شرکت فعال در آن و پیگسری مصوبه های مربوطه
 • تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط وبهداشت عمومی برای پرسنل بخش رده های مختلف
 • مطالبه کارت معاینه پزشکی ،کارت معاینه کارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون
 • بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان (شبکه عمومی،شبکه خصوص)و تشکیل پرونده مربوط به آن
 • کنترل بهداشتی آب مصرفی از نظر کمی و کیفی و انجام آزمایشات دوره ای میکروبی و شیمیایی و کلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها،استانداردها و شرایط موجود
 • نظارت ،بررس و کنترل بهداشتی بر کلیه مراحل مختلف جمع آوری ،تفکیک،انتقال،نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی
 • نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و در صورت وجود معضل ،ارائه پیشنهادهای اجرایی مناسب
 • نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاظلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه )به منظور بررسی کیفیت پالایش فاضلاب
 • کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ،دفع بهداشتی زباله و در صورت نیاز ،استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شرکت های سم پاشی غیرمجاز
 • نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا و پاک کننده بیمارستان
 • اقدامات لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات مورد نیاز در سم پاشی و ضدعفونی (روپوش-کلاه-دستکش-ماسک-چکمه و...)وتدارک سمومو مواد گندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سم پاشی و ضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان
 • بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان (گرمایش،سرمایش)و پیگیری در جهت رفع مشکلات احتکالی موجود
 • پیگیری و اقدام در زمیته مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یون ساز با کمک مسئول فیزیک بهداشت ذیربط
 • نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه کار آشپزخانه شامل:{شرایط بهداشتی محیط آشپزخانه،وضعیت سردخانه،انبار نگهداری مواد غذایی،سرویس های بهداشتی ،بهداشت فردی پرسنل بخش ، اتاق استراحت پرسنل بخش ،شستشو و ضدعفونی ظروف، شستشو و ضدعفونیسبزیجات خام مورد استفاده ،وضعیت بهداشتی مواد غذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و ...}
 • نظارت و کنترل دایم بر امور مربوط به رختشویخانه و رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی از نظر تفکیک البسه عفونی از غیر عفونی در هنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیک و مواد پاک کننده مناسب و نهایتا ضدعفونی و اتوکشی البسه بخش عفونی و آلوده (در کاربرد مواد ضدعفون کننده بایستی دقت لازم در انتخاب نوع آن و میزان مجاز به عمل آید تا خرابی دستگاه ها و البسه را سبب نشود)
 • ارتباط مستمر با معاونت های بهداشتی و درمان در هماهنگ کردن فعالیت های اجرایی و دستورالعمل ها و اقدامات نطظارتی در بیمارستان
 • ثبت و ضبط اقدامات و مکاتبات اداری و تشکیل بایگانی درست و منظم به نحوی که روند فعالیت ها و پیگیری امور بدین طریق کاملا قابل دسترسی و مشهود باشد.(مستندسازی)
 • ارائه راهکارهای بهسازی به عنوان اصولی ترین روش کنترل ناقلین
 • انجام امور محوله در شرایط خاص مانند کنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا
 • فرهنک سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان
 • بطور کلی نظارت و کنترل لاز بهداشتی بر کلیه بخش ها –همکاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمت های مختلف در حیطه شغلی و وظائف سازمانی تعیین شده

مهندس راضیه برشویی

مسئول بهداشت محیط

TOP