انفورماتیک

واحد انفورماتیک بیمارستان سینا با پشتوانه علمی و تجربه عملی در زمینه IT به منظور پیشبرد اهداف سازمان و الکترونیکی نمودن آمار و اطلاعات، با پشتیبانی 24 ساعته کاربران، راهبری نرم افزارهای HIS ،MIS، اتوماسیون اداری، کنترل تردد، تغذیه، PACS و سایر نرم افزارهای اداری مالی، عمده ترین امور اجرایی این واحد را عهده دار می باشد.
از شاخصه های بیمارستان سینا در زمینه انفورماتیک، استفاده از بستر شبکه به روز، تجهیزات مدرن سرور، سوئیچ ها و سخت افزار متناسب با نرم افزارهای موجود در واحد می باشد. در زیر به گزیده ای از فعالیت های جاری واحد فناوری اطلاعات اشاره می کنیم:

 • نگهداری و مدیریت شبکه و سرورها
 • کارشناسی و خرید و راه اندازی نرم افزارهای مرتبط با کاربری
 • حفظ و نگهداری و پشتیبانی سخت افزارها (پرینتر ،سوئیچ ها ،کامپیوترها ،سرورها و ...)
 • مدیریت پهنای باند اینترنت داخلی و وایرلس
 • مشاوره در زمینه IT و راهنمایی و همکاری با مدیران و کارمندان در انتخاب نرم افزارهای موجود، سخت افزار، بانک های اطلاعاتی و سایر منابع جهت رفع نیازمندیها
 • کنترل و پشتیبانی نرم افزارهای HIS ،MIS، اتوماسیون اداری، PACS، آنتی ویروس، سرویس پیام کوتاه، دستگاه ثبت ساعت و ثبت ژتون واحد تغذیه و ...
 • به روزنگهداری وب سایت بیمارستان
 • تهیه شناسنامه کامپیوترهای شبکه
 • آموزش کاربران جهت استفاده از نرم افزارها
 • بررسی نیازمندی ها و ارزیابی ارتقاء نرم افزاری و سخت افزاری
 • بررسی نیازمندی ها و ارزیابی ارتقاء نرم افزاری و سخت افزاری
 • کنترل و بررسی قرارداد پیمانکاران مرتبط با واحد
 • تنظیم سطوح دسترسی و مدیریت کاربران
 • همکاری در تدوین برنامه های آموزشی و ارائه آموزشهای لازم به کارکنان مربوطه
 • تهیه نسخه پشتیبان از داده های وارد شده در مقاطع زمانی مورد نیاز

مهندس فرزانه رهنما

مسئول انفورماتیک

مهندس مرضیه کمالی نژاد

کارشناس انفورماتیک

TOP