واحد انفورماتیک بیمارستان سینا با پشتوانه علمی و تجربه عملی در زمینه IT به منظور پیشبرد اهداف سازمان و الکترونیکی نمودن آمار و اطلاعات ،با پشتیبانی 24 ساعته کاربران ،راهبری نرم افزارهای HIS،MIS،اتوماسیون اداری ،کنترل تردد ،تغذیه ،PACS و سایر نرم افزارهای اداری مالی ، عمده ترین امور اجرایی این واحد را عهده دار می باشد.
از شاخصه های بیمارستان سینا در زمینه انفورماتیک ،استفاده از بستر شبکه به روز ،تجهیزات مدرن سرور ،سوئیچ ها و سخت افزار متناسب با نرم افزارهای موجود در واحد می باشد .در زیر به گزیده ای از فعالیت های جاری واحد فناوری اطلاعات اشاره می کنیم:
نگهداری و مدیریت شبکه و سرورها
کارشناسی و خرید و راه اندازی نرم افزارهای مرتبط با کاربری
حفظ و نگهداری و پشتیبانی سخت افزارها (پرینتر ،سوئیچ ها ،کامپیوترها ،سرورها و ...)
مدیریت پهنای باند اینترنت داخلی و وایرلس
کنترل و بررسی قرارداد پیمانکاران مرتبط با واحد
کنترل و پشتیبانی نرم افزارهای HIS ،MIS ،اتوماسیون اداری ،PACS ، آنتی ویروس ،سرویس پیام کوتاه ،دستگاه ثبت ساعت و ثبت ژتون واحد تغذیه و ...
به روزنگهداری وب سایت بیمارستان
تهیه شناسنامه کامپیوترهای شبکه
آموزش کاربران جهت استفاده از نرم افزارها
بررسی نیازمندی ها و ارزیابی ارتقاء نرم افزاری و سخت افزاری
مشاوره در زمینه IT و راهنمایی و همکاری با مدیران و کارمندان در انتخاب نرم افزارهای موجود ،سخت افزار ،بانک های اطلاعاتی و سایر منابع جهت رفع نیازمندیها
تنظیم سطوح دسترسی و مدیریت کاربران
همکاری در تدوین برنامه های آموزشی و ارائه آموزشهای لازم به کارکنان مربوطه
تهیه نسخه پشتیبان از داده های وارد شده در مقاطع زمانی مورد نیاز