برنامه کلینیک

 

 

درمانگاه بیمارستان مطابق برنامه زیر پذیرای کلیه بیماران در رشته های تخصصی ذیل می باشد ، می توانید همه روزه به جزء ایام تعطیل از ساعت 7 صبح با مراجعه به صندوق های مرکز به منظور تعیین وقت ویزیت اقدام نمائید.

برنامه کلینیک تخصصی

روزهای زوج

12-10

مغز و اعصاب

سالن اورژانس

روزهای چهارشنبه

11-10

پوست

سالن 1

شنبه ، دوشنبه ، چهار شنبه

13-11

زنان و زایمان

سالن 1