بلوک زایمان

 


موارد بستری در بخش مامایی:
زایمان و جراحی های زنان شامل: هیسترکتومی، هستروتومی، سیستوسکوپی، TL ،TAH ،APR، سزارین،زایمان، میومکتومی، انواع سقط، ترمیم پرینه، اوفورکتومی، EP، میوم وپلیپ، هایمنکتومی، هایمنوتومی، کیست تخمدان،کیست بارتولن، کوتریزاسیون.
بخش نوزادان:
در این بخش تمامی نوزادان تحت مراقبت کامل و دایمی قرار دارند و واکسیناسیون ابتدایی برای آنها انجاممی،گیرد.
این بخش شامل قسمت های نوزادان طبیعی، بخش مراقبت های ویژه، بخش فتوتراپی )برای نوزادانی که دچارزردی شده اند و ایزوله می باشد.
کلیه نوزادان متولد شده پس از انتقال به بخش نوزادان، تحت مراقبت های اولیه الزم قرارمی گیرند و توسط پزشک متخصص ویزیت شده، سپس نزد مادر منتقل می شوند.
در طول بستری بدون مادر در بیمارستان همه نوزادان تحت مراقبت کامل و دایمی پرستاران بخش نوزادان می باشند و آموزش شیردهی به مادران توسط آنها انجام می شود و هر زمان که نیاز به ویزیت مجدد متخصص نوزادان باشد به بخش نوزدان منتقل می گردند.
در صورت بروز زردی در نوزاد در طول اقامت در بیمارستان یا پس از ترخیص در صورت نیاز به فتوتراپی به بخش فتوتراپی منتقل می شود.
درصورتی که نوزاد پس از تولد به دالیل زیر به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد به بخش NICU منتقل می شود.

موارد بستری در بخش NICU نوزادان:
1- هر نوزادی که نیاز به مراقبت های ویژه داشته باشد.
2- نوزادان نارس با سن حاملگی 36-25 هفته با مشکالت تنفسی.
3- نوزادان با وزن های کمتر از 1 کیلوگرم تا 5 کیلوگرم با مشکالت تنفسی.
4- نوزادان با بیماری های مادرزادی قلبی – کلیوی – متابولیک.

زایشگاه:
زایشگاه این مرکز با بهره گیری از مجرب ترین کادر تخصصی پزشکی ومامایی باداشتن 6 تخت لیبر و 2 تخت فعال زایمان و وجود اتاق مجزا و ویژه جهت هر بیمار با امتیازات خاص که درکمتر زایشگاهی وجود دارد آماده پذیرایی از بیماران زنان و زایمان می باشد.
این مرکز سانتر اصلی زایمان بدون درد در استان معرفی گردیده که گام مهمی در راه ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین برداشته است.
در راستای این مهم جهت ایمن سازی زایمان طبیعی به همت مسئولین بیمارستان، تعداد متعددی سونی کید، گازو کپسول آنتوناکس، اکسیژن سانترال، دستگاه های ساکشن و واکیوم و سایر وسایل و دستگاه های اورژانسی و ضروری تجهیز گردیده و همچنین بر بالین هر بیمار دستگاه سونی کید، اکسیژن، فشارسنج به تفکیک مهیا می باشد و موجبات اطمینان پرسنل وبیماران را در راه انجام یک زایمان مطمئن و ایمن و در نهایت منتهی به یک تولد سالم فراهم می کند.
زایمان طبیعی:
به طور کلی زایمان طبیعی یک فرایند طبیعی است که به دلیل مزایای آن نسبت به روش جراحی ارجحیت دارد.
زایمان بی درد اما طبیعی:
کاهش درد زایمان، به نام زایمان بی درد در کشور ما انجام می شود که این عمل به دو روش انجام می پذیرد:
روش اول: در این روش مواد بی حس کننده به داخل کانال نخاع تزریق می شود و یا بی حسی از ناحیه کمر انجام می،شود.
روش دوم: استفاده از مواد بیهوشی استنشاقی است به این ترتیب که با شروع درد زایمان ماسک بر روی بینی و دهان زائو قرار میگیرد و بعد از 30 ثانیه اسنتشاق، بی دردی به مادر دست می دهد و این عمل تا تکمیل زایمان به طور متناوب انجام می شود.زایمان بی درد به روش های دیگری نیز قابل انجام است مانند: هیپنوتیزم، طب سوزنی، زایمان در آب و... .زایمان بدون درد به دلیل ایمنی بیشتر، امکان شیردهی زودتر، عارضه و هزینه کمتر و راحتی بیشتر، بهتراز سزارین است ولذا توصیه می،شود.