بانک ملی شرکت بیمه آسیا شرکت بیمه معلم
بانک ملت شرکت بیمه ایران شرکت نفت
بانک صادرات (ایران) شرکت بیمه البرز شرکت بیمه کوثر
بانک سپه شرکت بیمه هواپیمایی شرکت بیمه رازی
بانک کشاورزی شهرداری اصفهان شرکت بیمه دانا
بانک رفاه شرکت صدا و سیما شرکت بیمه سامان
بانک مسکن شرکت بیمه سینا شرکت نفت فلات قاره
بانک صنعت و معدن شرکت بیمه آتیه سازان شرکت بیمه پارسیان
شرکت بیمه کمک رسان *** ***