تاریخچه

بیمارستان سینای اصفهان در سال 1357 تاسیس گردید و در سال 1382مرکز تخصصی قلب آن مورد بهره برداری قرار گرفت. با اجرای طرح های توسعه ای که در طول سال ها با همت و پشتکار مسئولین و سهامداران صورت گرفته، هم اکنون شامل 15بخش و 91 تخت مصوب و 102 تخت فعال می باشد.

بخش های این مرکز به شرح ذیل می باشند

 • اورژانس
 • سی سی یو
 • آی سیو قلب
 • آی سیو جنرال
 • آنژیوگرافی
 • اتاق عمل قلب
 • اتاق عمل جنرال
 • بخش های داخلی
 • مامائی
 • جراحی قلب
 • جراحی زنان
 • جراحی مردان
 • نوزادان و زایشگاه
 • chest pain unit

ازجمله بخش های تشخیصی مرکز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • رادیولوژی و سونوگرافی
 • CT scan/ MRI
 • آزمایشگاه
 • آندوسکوپی و کلونوسکوپی
 • اکو کاردیوگرافی
 • الکتروگرام قلبی
 • تست ورزش
 • تست ریه
TOP