اکو کاردیو گرافی

اکوکاردیوگرافی یک روش تشخیصی بی خطر و بدون درد جهت بررسی و مشاهده ساختمان و دريچه هاي قلب می باشد. امواج ماوراء صوت توسط پروب دستگاه که بر روی قفسه سینه بیمار قرار گرفته، ساطع شده و پس از برخورد به قلب وبازگشت از آن توسط پروب بر روی مانیتور نمایش داده می شود و به طور همزمان تصویر قلب متحرک مشخص می گردد وامکان اندازه گيري قلب، دريچه ها،‌ قدرت پمپاژ قلب، ضخامت قلب تشخيص كاركرد قلب، عوارض قلب و پرده هاي آن، اختلالات دريچه اي، مشكلات مادرزادي قلب، جمع شدن يا ايجاد لخته اطراف قلب را ممكن مي سازد.
همچنين اكو پرتابل براي بيماران بدحالي كه قادر به جابجايي نيستند در دسترس مي باشد.
دستگاه هولترمانيتورينگ از ديگر تجهيزات پزشكي است كه براي بيماران سرپايي استفاده مي گردد. اين دستگاه، پرتابل بوده و به صورت 24 ساعته فشارخون بيمار را كنترل و ثبت مي نمايد و در طي اين مدت بيمار فعاليت روزانه ي آزاد دارد.

TOP