تصویربرداری

 


واحد تصویر برداری بیمارستان سینا با بهره گیری از پیشرفته ترین دستگاه های تصویر برداری ومجرب ترین پزشکان قادر به ارایه برترین خدمات تشخیصی با استفاده از امکانات زیر می باشد:

دستگاه سی تی اسکن( 64 اسلایس):

انجام سی تی اسکن از تمام نقاط بدن. سه بعدی سازی انژیو گرافی تمام رگ های بدن بخصوص قلب و مغز و ریه وقابلیت شبیه سازی از جمله توان مندی های این دستگاه می باشد. همچنین به سی تی اسکن فک جهت dental planning و نمونه برداری نیز میتوان اشاره کرد.

-1دستگاه سی تی اسکن مولتی اسلایس(64 اسلایس)با قابلیت تصویر برداری ظریف(با ضخامت 0.6mm)از قسمت های مختلف بدن از جمله مغز و ستون فقرات با سرعت تصویر برداری بالا(انجامCTاسکن مغز در 4-5 ثانیه.CTاسکن ستون فقرات از گردن تا ساکروم در حدود 15ثانیه)سرعت بدون ایجاد اختلال در روند مراقبت از بیمار بهترین تصاویر با کیفیت بلا را بدست آورد.

2-امکان باز سازی تصاویر در پلانهای ساژیتال,کرونال,ابلیک,بازسازیهای سه بعدی,بازسازی سطحی برای بررسی استخوانهای جمجمه و صورت.

3-امکان آنژیوگرافی از تمام قسمت های بدن از جمله آنژیوگرافی عروق مغزی (VEESSLEـ4)آنژیوگرافی عروق گردن(انجام آنژیوگرافی از عروق گردن.مغز در عرض 12-10ثانیه)آنژیوگرافی عروق کرونر قلب,عروق احشا شکم(مزانتریک.رنال)آنژیوگرافی عروق محیطی اندامهای فوقانی و تحتانی آنژیوگرافی عروق ریوی برای تشخیص PTE.دقت بالای تصاویر بطوریکه طبق رفرانس های مختلف در مجموع دقت و حساسیت و ویژیگی CTآنژیوگرافی عروق مغز وگردن بیش از 90درصد در مقایسه با انژیوگرافی مستقیم می باشد.

4-انجام آنژیوگرافی از تمام موارد ذکر شده بدون نیاز به کاتتریزاسیون شریانی وفقط از طریق برانول در ورید های سطحی همانطور که مستحضر هستید ریسک کاتتریزاسیون شریانی بنابر رفرانسهای مختلف حدود 1درصد می باشد در حالیکه در روش CTآنژیوگرافی تزریق کنتراست فقط از طریق یک برانول در ورید های سطحی صورت میگیرد ولذا خطرات ناشی از کاتتریزاسیون به طور کامل بر طرف میشود.

5-کاهش حجم ماده کنتراست تزریقی با توجه به سرعت تصویر برداری بالا از جمله تزریق فقط 60CCکنتراست برای انجام CTاسکن مغز با کنتراست و یا تزریق فقط80-60CCکنتراست برای انجامCTآنژیوگرافی عروق گردن و مغز.کاهش حجم کنتراست تزریقی از یک طرف باعث کاهش خطرات و عوارض ناشی از کنتراست به خصوص در بیماران مسن.دیابتی.هیپرتانسیون.کلیوی...میشودو از سوی دیگر سبب کاهش هزینه های پرداختی بیمار میگردد.

6-عدم نیاز به بستری شدن برای انجام CTآنژیوگرافی و انجام پروسیجر به صورت سرپایی(کل زمان صرف شده برای بیمار از لحظه ورود به مرکز تا خروج حدود30-20دقیقه)که این امر نیز باعث کاهش وصرفه جویی در وقت و هزینه بیماران میگردد.

7-کاهش دوز اشعه بیمار درCTآنژیوگرافی عروق مغز و گردن نسبت به آنژیوگرافی مستقیم عروق مغزو گردن بین40-6درصد.

8-چاپ تصاویر بابهترین کیفیت بروی فیلم و نیز روایت تصاویر بر روی CDبا برنامه AUTORUNوبدون نیاز به هیچگونه نرم افزار برای مشاهده تصاویر همچنین امکان ارسال تصاویر بر روی WEBوارسال به سایر نقاط جهان.

9-امکان انجام CTآنژیوگرافی در بیماران دارای ترکش.جسم خارجی فلزی ویا پروتزهای متالیک در بدن که نمیتوانند MRIانجام دهند بدون هیچگونه خطری.

10-امکان دسترسی پزشکان محترم به WEB PACSمرکز به صورتی که بلافاصله بعد از انجام تصویر برداری پزشک بتواند از مطب تصاویر بیمار خود را ملاحظه نماید.

دستگاه سونوگرافی :

Sonoscap شامل سه پروپ و دستگاه سونوگرافی هیتاچی

جهت ارائه خدمت در زمینه سونوگرافی های عمومی و تخصصی، سونوگرافی های ترانس واژینال و ترانس رکتال .

دستگاه MRI(1/5تسلا فیلیپس:

با قابلیت انجام MRIهای تخصصی بدون محدودیت.MRIساده از تمام نقاط بدنMRA-MRV-MRU-MRI(کلیه ها)-MRCP

MRI(مجرای صفری و کبد).BREAST MRI(MRIپستان).انژیوگرافی از همه رگ های بدن.MRIتخصصی مغز وبه زودیFUNCTIONAL MRI و MRI رنگی

1-تصویر برداری با کیفیت بالا از قسمت های مختلف بدن از جمله مغز ستون فقرات

2-انجام MRIوتصویر برداری از عروق مختلف بدن از جمله عروق مغز و گردن.

3-تصویر برداری DWIوتشخیص سکته های مغزی در نیم ساعت اول بعد از وقوع.

4-تزریق کنتراست توسط PUMP INJECTORوتصویر برداری در فازهای مختلف شریانی و وریدی و تصویر برداری دینامیک که این امر به خصوص در تصویر برداری هیپوفیز(برای تشخیص میکروآدنوم)ونیزMRIآنژیوگرافی کیفیت تصاویر و دقت تشخیص را افزایش میدهد.

5-انجام MRIاز مغز با پروتوکلهای خاص جهت بیماران با شرح حال متفاوت به عنوان مثال در این مرکز پروتکول انجامMRIبرای بیمارهای نظیر تشنج.MS.هیپوفیز.سرگیجهو...به صورت جداگانه تعیین و انجام میشود که این امر سبب افزاسش دقت تشخیص می شود.

6-چاپ تصاویر با بهترین کیفیت بروی فیلم و نیز رایت تصاویر بر روی CDبا برنامهAUTORUNو بدون نیاز به هیچگونه نرم افزار خاص برای مشاهده تصاویر همچنین امکان ارسال تصاویر برای WEBو ارسال نقاط جهان.

7-امکان دسترسی پزشکان محترم به WEB PACSمرکز به صورتی که بلافاصله بعد از انجام تصویر برداری پزشک بتواند از مطب تصاویر بیمار خود را ملاحظه نماید.


دستگاه رادیولوژی پر تابل300میلی و دستگاه رادیولوژی 500میلی توشیبا

که انجام کلیه رادیوگرافی های ساده رنگی و تخصصی به کمک این دستگاه صورت می گیرد .