معرفی واحد تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان و مرکز قلب سینا

سرکارخانم مهنوش مرادی

سمت فعلی

مسئول تغدیه و رژیم درمانی

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی
  • کارشناسی تغذیه

سوابق کاری

  • مسئول تغذیه و رژیم درمانی باشگاه فولاد سپاهان
  • مسئول تغذیه بیمارستان امیرالمومنین (ع) اصفهان
  • مسئول تغذیه مرکز بهداشت شماره 1 اصفهان
  • مسئول تغذیه هیئت پزشکی و ورزشی استان اصفهان

ایمیل

mahnooshmoradi@yahoo.com

تلفن

031-32205025 (داخلی 578)

TOP