آندوسکوپی و کولونوسکوپی

بخش اندوسکوپی بیمارستان سینا از سال 1384 با متد و روش های نوین اندوسکوپی فعالیت خود را شروع کرده وخدمات اندوسکوپی دستگاه گوارش اعم از اقدامات تشخیصی و درمانی را با استاندارد بالا ارایه می دهد.

 • آندوسکوپی تشخیصی مری ومعده و اثنی عشر
 • کولونوسکوپی
 • کروموآندوسکوپی
 • بیوپسی و برش زدن مخاطیIOPSY
 • رفع تنگی های مری وآشالازی
 • استنت گذاری در مری پیلور وکولون
 • اسکروتراپی
 • باندیلاگاسیون واریس های خونریزی دهنده مری
 • لیپکتومی
 • الکتروسرجری در سطح مخاط دستگاه گوارش
 • موکوزکتومی
 • کنترل خونریزی از زخم های خونریزی دهنده
 • گاستروستومی وژنوستومی
TOP