این بخش در طبقه اول سانتر قلب بیمارستان قرار دارد که شامل پنج اتاق خصوصی ،یک اتاق دوتخته و یک اتاق ایزوله می باشد.

اتاقها دارای امکانات رفاهی شامل تلویزیون ،گیرنده دیجیتال ،یخچال ،اینترنت پر سرعت ،و همچنین هر تخت دارای سیستم اکسیژن سانترال ،سیستم احضار پرستار می باشد.

بیمارانی که در این بخش بستری می شوند بیمارانی هستند که نیاز به جراحی قلب باز داشته باشند قلب از عمل و بعد از عمل جراحی تحت مراقبت قرار می گیرند و سایر جراحی ها نظیر میکزوم آنوریسم ،AVR،MVR،CABG،BENTAL، ASD،chest tube و…

جهت ارائه هرچه بهتر خدمات پرستاری ،پرسنل این بخش از افراد مجرب و آموزش دیده هستند که رسیدگی به امور بیماران به بهترین نحو انجام خواهند شد.

همچنین پرستاران بخش مراقبت های ویژه نیاز به دانش و مهارت ویژه دارند ،تشخیص دیس ریتمی های مختلف و اطلاع به پزشک در صورت بروز موارد خطرناک ،انجام لوله گذاری در موارد ضروری و تسلط کامل برروند احیاء قلبی – ریوی از مهارت های پرستاران بخش قلب می باشد.