خدمات رفاهی

این مرکز جهت رفاه حال شما مراجعین گرامی خدمات زیر را تدارک دیده است
 

واحد ارائه خدمت ساعت ارائه خدمت آدرس واحد توضیحات
نماز خانه بلافاصله بعد از اذان صبح ، ظهر و شب طبقه چهارم جنب آنژیو نیم ساعت قبل از اذان باز و 2 ساعت بعد از اتمام اذان درب آن بسته می شود.
سرویس های بهداشتی عمومی 24 ساعته در بخش اورژانس جنرال
غرفه فروش مواد غذایی و کپی ساعت 20- 7 بعد از ورود به بیمارستان دست چپ این واحد به صورت خصوصی اداره می شود
اتاق کارشناسان بیمه ساعات اداری درمانگاه تخصصی طبقه همکف بعد از پذیرش کارشناسان بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی هر روز ، کارشناس بیمه نیروی مسلح روزهای زوج ساعت10 صبح در بیمارستان حضور دارند.
بانک ساعات اداری بعد از درب ورودی طبقه همکف دست چپ بانک ملت در بیمارستان استقرار دارد.
خودپرداز شبانه روزی بعد از درب ورودی بیمارستان سمت راست خودپرداز بانک ملت
تلفن عمومی شبانه روزی تلفن عمومی رایگان داخل شهر در راهرو اصلی بیمارستان نرسیده به واحد آندوسکوپی
آسانسور شبانه روزی 1)همکف روبروی حسابداری
2) همکـف جنـب مرکز تلفـن
3) همکف جنب دفتر مدیریت
جهت 4 سرنشین