رسالت و چشم انداز

 

 

بیانیه رسالت (Mission)

 

 
بیمارستان و مرکز قلب سینا بیمارستانی خصوصی خوش نام و پرسابقه در قلب شهر اصفهان است که با هدف تامین خدمات تشخیصی - درمانی با کیفیت و ایمن در حیطه های مختلف پزشکی از جمله جراحی ، زنان ، و زایمان و با تمرکز ویژه بر خدمات تخصصی قلب و عروق مشغول خدمت رسانی است . این بیمارستان با بکارگیری مناسب ترین روش ها و آخرین دستاورد های علمیو فناوری در دسترس و نیز با حضور شایسته ترین پزشکان کادر درمانی در ارتقای سلامت جامعه به ویژه مردم شریف استان اصفهان و استان های مجاور ، نقش موثر و سازنده ای را بر عهده گرفته است .
مهمترین دارایی ما ، کارکنان مجرب و متعهدمان هستند ، قدر این موهبت الهی را ارج می نهیم و با ایجاد محیطی مناسب برای کار، می کوشیم تا حد امکان امنیت ، رضایت و رفاه آنان را فراهم نماییم . پاسخگویی به انتظارات بیماران و سایر ذینفعان به ویژه سهامداران محترم بیمارستان وظیفه ماست و از نقطه نظرات آنان برای رشد و بالندگی خود با اشتیاق استقبال می کنیم . همچنین با اعتقاد به اینکه اخلاق حرفه ای ، ارتقای علمی و آگاهی کارکنان در سایه عنایت خداوند متعال ضامن خوش نامی و سودآوری بیمارستان خواهد بود، همواره می کوشیم با رعایت دو اصل تعهد و تخصص ، وفاداری و دلبستگی مان را به مردم و میهن عزیزمان به اثبات برسانیم .
 

 

چشم انداز

 

 
بیمارستان و مرکز قلب سینا بهترین بمارستان بخش خصوصی در زمینه ارایه خدمات تشخیصی درمانی قلب و عروق در سطح کشور است . ما ضمن حفظ بخ ها و خدمات موجود با به کارگیری پزشکان و پرساران و کادری با استاندارد بالا و تبادلات علمی مستمر با جوامع پزشکی بین المالی و نیز استفاده از تجهیزات و فناوری های نوین ، همچنین با ارایه خدمات با کیفیت و ایمن مطابق با استانداردهای ملی به این جایگاه نایل می گردیم .
ما دارای یک الگوی پیشرفته از مدیریت بیمارستان هستیم و این افتخار را با بهبود مستمر کیفیت در سازماندهی منابع و روشهای اجرایی و با پیاده سازی مناسبترین مدل های ارتقای کیفیت بدست خواهیم آورد .