درباره ما

بیمارستان سینا اصفهان در سال 1357 تاسیس گردید و در سال 1382مرکز تخصصی قلب آن مورد بهره برداری قرار گرفت و با اجرای طرح های توسعه ای که در طول سال ها با همت و پشتکار مسئولین و سهامداران صورت گرفته، هم اکنون شامل 15بخش و 91 تخت مصوب و 102 تخت فعال می باشد.

سال 1357

بیمارستان سینا اصفهان تاسیس گردید

سال 1382

مرکز تخصصی قلب آن مورد بهره برداری قرار گرفت

هم اکنون

دارای 15 بخش

هم اکنون

91 تخت مصوب

هم اکنون

102 تخت فعال

TOP