آزمایشگاه

آزمایشگاه بیمارستان سینا در طبقه زیرزمین با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت و بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و روش های نوین آزمایشگاهی سیستم پذیرش و جوابدهی آزمایشات را در حداقل زمان ممکن ارائه می دهند. آزمایشگاه جهت بیماران بستری و اورژانسی ،۲۴ ساعته و در تمام ایام سال فعال می باشد. جوابدهی بیماران اورژانسی ( غیر از نمونه های کشت ) در عرض یک ساعت انجام می شود. برای بیماران سرپایی ،قبض دریافت جواب صادر شده و مراجعین محترم طبق تاریخ مندرج در قبض می توانند برای گرفتن جواب آزمایش به قسمت پذیرش آزمایشگاه مراجعه نمایند.

بانک خون

جهت تامین خون مورد نیاز بیماران از جمله بیماران سرطانی و شیمی درمانی و همچنین خون مورد نیاز در اتاق عمل را فراهم می کند.

پاتولوژی

آماده سازی بافت نمونه برداری شده با جراحی و تشخیص سرطانی بودن یا نبودن نمونه ها در این بخش انجام می گیرد.

TOP