پست CCU

این بخش پذیرای بیمارانی است که پس از مراقبت های اولیه از سی سی یو، به اين بخش منتقل می گردند و یا مستقیم ازاورژانس قلب یا سایر بخش ها برای مراقبت های لازم بستری می گردند. در بخش پست سی سی یو امکان استفاده از تله مونیتورینگ برای بیمارانی که نیاز به این گونه مراقبت ها داشته باشند، وجود دارد.
سیستم تله مانیتورینگ، دستگاه کوچک و قابل حملی است به اندازه یک گوشی تلفن موبایل که توسط سیم هایی به سینه بیمار وصل می شود و پرستار سی سی،یو از طریق یک مونیتور به صورت مداوم نوار قلب بیمار را کنترل می کند در حالی که بیمار آزادانه می تواند حرکت کند.این بخش دارای 2 اتاق خصوصی با امکانات رفاهی مناسب و 1 اتاق عمومی 3 تخته است. فضاهای داخلی این بخش به گونه ای طراحی شده تا محیط صمیمانه و مانوسی برای بیماران و ملاقات کنندگان آنها ایجاد شود. (اکثر کسانیکه دراین بخش بستری می شوند بیمارانی هستند که دوره قبل و بعد از عمل جراحی قلب را می گذرانند).

TOP