۱۳۹۷-۱۰-۲۰

جشن تولد پرسنل بیمارستان و مرکز قلب سینا دی ماه ۱۳۹۷

دوازدهمین جشن تولد پرسنلی بیمارستان سینا برای متولدین دی ماه در روز یکشنبه شانزدهم دی ماه ۹۷ در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار گردید .این مراسم در جهت افزایش حس تعلق […]