۱۳۹۸-۰۲-۲۲

گرامی داشت روز مدیریت اطلاعات سلامت و اسناد ملی

اعضای هیئت مدیره بیمارستان و مرکز قلب سینا طی پیامی روز اسناد ملی را تبریک گفتند و با اهداء گل و یادبود از همکاران این عرصه تشکر و قدردانی نمودند. […]
۱۳۹۸-۰۲-۲۲

بزرگداشت روز جهانی ماما

بزرگداشت روز جهانی ماما، با حضور اعضای محترم هیئت مدیره و اعطای گل و یادبود ، از ماماهای پرتلاش و زحمت کش این مرکز تجلیل و قدردانی بعمل آمد.   […]
۱۳۹۸-۰۲-۱۸

مراسم روز جهانی بهداشت دست ۲۰۱۹

روز جهانی بهداشت دست با شعار « مراقبت بهداشتی برای همه در دستان شما » روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۲/۱۷ با حضور سوپروایزر کنترل عفونت در بخش ها و اهداء […]
۱۳۹۸-۰۲-۱۴

روز کارگر

روز چهارشنبه ۹۸/۰۲/۱۱ مصادف با روز جهانی کارگر ، مدیر عامل ،معاون درمان ،مدیر و همچنین نمایندگان کارگر بیمارستان با حضور در بخش ها و واحد ها و تقدیم شیرینی […]