معرفی اعضای محترم هیئت مدیره بیمارستان و مرکز قلب سینا

جناب آقای دکتر سید مسیح اله میرلوحی فلاورجانی

سمت فعلی

مدیر عامل بیمارستان و مرکز قلب سینا

سوابق مدیریتی

 • عضو هیئت مدیره بیمارستان و مرکز قلب سینا

مدارک تحصیلی

 • تخصص بهداشت عمومی
 • دکترای حرفه ای پزشکی

سمت فعلی

رئیس هیئت مدیره بیمارستان و مرکز قلب سینا

معاون درمان بیمارستان و مرکز قلب سینا

مدارک تحصیلی

 • تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
 • دکترای حرفه ای پزشکی

سوابق مديريتی

 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • معاون آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • عضو ممتحنه بورد تخصصی رشته اورولوژی وزارت بهداشت
 • عضو هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان
 • رئیس گروه اورولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • رئیس بخش اورولوژی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان
 • رئیس بخش اورولوژی بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان
 • رئیس انجمن اورولوژی اصفهان
 • عضو هیئت مدیره بیمارستان و مرکز قلب سینا

جناب آقای دکتر اصغر قلمکاری

جناب آقای دکتر محمدرحیم بصیرت

سمت فعلی

عضو هیئت مدیره بیمارستان و مرکز قلب سینا

مدارک تحصیلی

 • دکتری حرفه ای پزشکی
 • تخصص بیهوشی

سوابق مديريتی

 • معاون درمان بيمارستان و مرکز قلب سينا
 • رئیس بیمارستان منطقه عملیاتی سومار و اسلام آباد غرب
 • رئیس اتاق عمل بیمارستان و مرکز قلب سینا
 • رئیس اتاق عمل بیمارستان ۵۷۷ ارتش اصفهان

ایمیل

Rahimbasirat@yahoo.com

سمت فعلی

 • عضو هیئت مدیره بیمارستان و مرکز قلب سینا

مدراک تحصیلی

 • فلوشیپ بیهوشی قلب
 • تخصص بیهوشی
 • دکترای حرفه ای پزشکی

سوابق مديريتی

 • مدیرعامل بیمارستان و مرکز قلب سینا
 • معاون درمان بیمارستان و مرکز قلب سینا

ایمیل

Akiani_MD@yahoo.com

جناب آقای دکتر امجد کیانی

جناب آقای مهندس امید دخانی

سمت فعلی

معاون اجرایی - پشتیبانی بیمارستان و مرکز قلب سینا

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی با گرایش توسعه کسب و کار
 • کارشناسی برق الکترونیک

سوابق مديريتی

 • عضو شورای عالی انفورماتیک
 • عضو اتحادیه کامپیوتر
 • مدیر عامل شرکت آریا اندیش آسیا
 • نماینده شرکت های مادیران، سازگار، ماتریکس، آواسیس، گرین، رهنمون و ...
 • عضو هیئت مدیره صنایع آجر اصفهان
 • عضو هیئت مدیره و مشاور مدیر عامل بیمارستان سینا

ایمیل

 • omid.dokhani@yahoo.com
 • omid.dokhani@gmail.com

 

 

سمت فعلی

عضو هیئت مدیره بیمارستان و مرکز قلب سینا

مدارک تحصیلی

سوابق مديريتی

ایمیل

جناب آقای مهندس احمد کیانی

TOP