بخش ccu

 

 
 

بخش سی سی یو این مرکز با دسترسی به مانیتور پیشرفته و کامل و کلیه امکانات مراقبت های ویژه قلبی بااستاندارد آماده خدمت رسانی به بیماران قلبی می باشد.
این بخش پذیرای بیمارانی است که یا به صورت مستقیم و یا ازاورژانس قلب یا سایر بخش ها برای مراقبت الزام بستری می شوند.
ویزیت بیماران بستری در سی سی یو توسط پزشک مجرب متخصص قلب به صورت روزمره و بر حسب نیاز چند باردر روز انجام می گیرد.
کادر پرستاری این بخش همانند سایربخش ها با دقت فراوان انتخاب شده و به منظور ارتقاء کیفیت پیوسته تحت آموزش و نظارت هستند.