معرفی بخش جراحی زنان بیمارستان و مرکز قلب سینا

این بخش در طبقه دوم بیمارستان قرار دارد که شامل دو اتاق خصوصی، شش اتاق دو تخته می باشد.

اتاق های این بخش دارای امکانات رفاهی نظیر تلویزیون، گیرنده دیجیتال، یخچال، اینترنت پرسرعت و همچنین هر تخت دارای سیستم اکسیژن مرکزی و سیستم احضار پرستار است.

بیماران با نیاز به جراحی های اورتوپدی، چشم، اورولوژی، جراحی های داخلی زنان، مغز و اعصاب و … در این بخش بستری می شوند.

TOP