قلب باز ICU

 


بخش آی سی یو قلب این مرکز با در اختیار داشتن کامل ترین تجهیزات و استفاده از نیروی پرستاری آموزش دیده به ارایه خدمت به بیماران بعد از عمل جراحی قلب، عمل دریچه، کرونر، و... می پردازد. از جمله خدمات ارایه شده به بیماران در این بخش می توان به موارد زیر اشاره نمود: تهویه مصنوعی، مونیتورینگ و فشار و کنترل آن، کنترل چستتیوب ها، کنترل ادرار، کنترل آزمایشات و اصالح آن، خارج کردن چست تیوب ها، فیزیوتراپی تنفسی، حرکتی،آموزش به بیماران،تعویض پانسمان ها.