معرفی مدیر مالی و منابع انسانی بیمارستان و مرکز قلب سینا

جناب آقای مهندس جلال طهماسبی پور

سمت فعلی

مدیر مالی و منابع انسانی بیمارستان و مرکز قلب سینا

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
 • کارشناسی آمار

سوابق مدیریتی

 • رئیس هئیت مدیره شرکت ارمغان تجارت کارن
 • مدیر مالی و منابع انسانی شرکت مهندسی مرات پولاد
 • نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نسوز اکباتان
 • مدیر مالی و اداری شرکت مهندسی آروین آفاق پارسیان
 • سرپرست شرکت تعاونی سنگبری دانشور
 • حسابدار شرکت کارتن پلاست
 • مدیر مالی و اداری مجتمع صنایع غذایی بهپودر اصفهان
 • مدیر مالی و عضو هیئت مدیره مجتمع صنایع غذایی بهپودر اصفهان
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت ارمغان تجارت کارن

ایمیل

 • info@sinahospital.com
TOP