معرفی مدیر مالی و منابع انسانی بیمارستان و مرکز قلب سینا

جناب آقای مهندس جلال طهماسبی پور

سمت فعلی

مدیر مالی و منابع انسانی بیمارستان و مرکز قلب سینا

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
  • کارشناسی آمار

سوابق مدیریتی

  • رئیس هئیت مدیره شرکت ارمغان تجارت کارن
  • نائب رئیس و عضو مالي هیئت مدیره شرکت نسوز اکباتان
  • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ارمغان تجارت کارن
  • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شركت مجتمع صنایع غذایی بهپودر اصفهان (سهامي عام)
  • مدیر مالی و اداري شرکت بورسي مهندسی مرات پولاد (سهامي عام)
  • مدیر مالی و اداری شرکت مهندسی آروین آفاق پارسیان
  • مدیر مالی و اداری شركت مجتمع صنایع غذایی بهپودر اصفهان (سهامي عام)

ایمیل

  • info@sinahospital.com
TOP