این بخش در طبقه اول از بیمارستان سینا در جوار بخش های زایشگاه و مامایی قرار گرفته است که شامل ۳عدد کات نوزاد و یک کات ایزوله می باشد.هر تخت دارای سیستم اکسیژن ،وارمر،پالس اکسی متر می باشد.

بیماران بستری در این بخش شامل نوزادان هایپوگلایسمی ،سپسیس ،ایکتر ،TTN ،تشنج ،سندروم آسیپراسیون مکونیوم ،ARDS می باشند.

جهت ارائه هر چه بهتر خدمات پرستاری ،پرسنل ،این بخش از افراد مجرب و آموزش دیده هستند که رسیدگی به امور نوزادان را به بهترین نحو انجام خواهند داد.