واحد رادیولوژی

واحد راديولوژي بيمارستان سينا با پشتوانه علمي و تجربه عملي به منظور پيشبرد اهداف بيمارستان از سال 1358 فعاليت خود را آغاز نموده و خدمات راديولوژي و سونوگرافي را با استاندارد بالا ارائه مي دهد. در اين مركز انجام كليه ي گرافي هاي تخصصي و غيرتخصصي با بهره گيري از پرسنل مجرب و روش هاي نوين سيستم پذيرش جوابدهي در حداقل زمان ممكن ارائه خواهد شد. اين واحد جهت بيماران اورژانسي و غيراورژانسي به صورت 24 ساعته در تمام ايام تعطيل و غيرتعطيل فعال مي باشد. جوابدهي به بيماران در حداقل زمان ممكن انجام مي گردد. با توجه به قرارداد با كليه ي بيمه ها و بانك ها، ‌سهولت در امر پذيرش بيماران امكان پذير مي باشد. همچنين واحد سونوگرافي اين مركز نيز به صورت فعال، آماده ي كليه ي سونوگرافي هاي تخصصي و غيرتخصصي جهت بيماران بستري و سرپايي مي باشد.

TOP