ICU جنرال

این بخش با امکانات تخصصی جهت بیماران نیازمند به حمایت تنفسی، CVA، ترومای مغزی و کلیه ی مراقبت های پرستاری توسط متخصصین بیهوشی مقیم توسط کارشناسان پرستاری مجرب که دوره های بخش ویژه را گذرانده اند،‌بصورت ۲۴ ساعته به بیماران خدمت رسانی می کند.

TOP