رسالت، چشم انداز و ارزش های بیمارستان و مرکز قلب سینا

رسالت

"بیمارستان و مرکز قلب سینا" یک مرکز خصوصی در مرکز شهر اصفهان می باشد که با توکل به الطاف الهی و سرمایه ارزشمند انسانی و با تکیه بر مهارت، منزلت و اعتقاد به منشور حقوق بیمار به ارائه خدمات با کیفیت در حیطه های مختلف پزشکی می پردازد. این بیمارستان تحقق و دستیابی به اهداف کلان خود که ارتقاء مستمر کیفیت خدمات بالینی/غیربالینی، ایمنی و رضایتمندی بیمار است را وظیفه اصلی خود می داند.

چشم انداز

ما در "بیمارستان و مرکز قلب سینا" در نظر داریم با بکارگیری متخصصین رشته های مختلف و با رعایت استانداردهای درمانی به گونه ای فعالیت کنیم که بهترین بیمارستان خصوصی در زمینه ارائه خدمات تشخیصی درمانی قلب و عروق و اعمال جراحی های نوین نیمه تهاجمی در سطح کشور باشیم.

ارزش ها

در مسیری گام نهادیم بی پایان، زیرا که تعهد، کیفیت و تخصص را پایانی نیست، امادر این مسیر پر فراز و نشیب همواره و در هر شرایطی خود را متعهد به پاسداشت ارزش های زیر می دانیم:

  • رعایت ارزش های انسانی و اخلاق حرفه ای در برخورد با کلیه مراجعان
  • رعایت اصول ایمنی در تجهیزات و خدمات برای کارکنان و گیرندگان خدمت
  • رعایت حقوق بیماران و تکریم ارباب رجوع
  • جلب رضایتمندی ذینفعان
  • تلاش برای بهبود مستمر در سازماندهی، روش های اجرایی و فرآیندهای کاری
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی , همدلی و صداقت در کار
  • قانونمندی و وظیفه مداری
TOP