معرفی مدیر پژوهشی بیمارستان

جناب آقای دکتر عرفان نقش

سمت فعلی

مدیر پژوهشی

مدارک تحصیلی

 • فلوشیپ مهندسی پزشکی
 • دکتری تخصصی مهندسی برق
 • کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
 • کارشناسی مهندسی برق

سوابق کاری

 • عضو بنیاد ملی نخبگان
 • دانشیار پژوهشی دانشگاه رایرسون کانادا
 • استاد دانشگاه
 • داور اداره ثبت اختراعات
 • عضو اصلی انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور
 • عضو انجمن بیماری های حرکتی آمریکا
 • عضو فعال انجمن برق الکترونیک دانشگاه اصفهان (IEEE)

ایمیل

erfan.naqsh@gmail.com

تلفن

031-32205025 (داخلی 560)

TOP