معرفی مسئول دفتر هیئت مدیره

سرکارخانم نسرین خیری

مدرک تحصیلی

  • کارشناسی

تلفن داخلی

(268) 031-32205025

ایمیل

info@sinahospital.com

TOP