معرفی مسئول دفتر هیئت مدیره

سرکارخانم نبیان

مدرک تحصیلی

  • کارشناسی

سوابق کاری

  • یک

تلفن داخلی

(268) 031-32205025

ایمیل

.

TOP