معرفی کارشناس بهبود کیفیت

سرکارخانم محبوبه عبداله زاده

سمت فعلی

کارشناس بهبود کیفیت

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد روان شناسی

سوابق کاری

  • گذراندن دوره طرح از سال 1392-1390 در بیمارستان شهررضا اصفهان
  • کارشناس بهبود کیفیت بیمارستان و مرکز قلب سینا از سال 1392 تاکنون

ایمیل

abdelahzade.mahboobe@yahoo.com

تلفن

031-32205025 (داخلی 446)

TOP